Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɛ˧˧ŋɛ˧˥ŋɛ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɛ˧˥ŋɛ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

nghe

 1. Cảm nhận, nhận biết bằng cơ quan thính giác.
  Nghe có tiếng gõ cửa.
  Không nghe thấy gì cả.
  Nghe nói rằng...
  Điều tai nghe mắt thấy.
 2. (Id.) Dùng tai chú ý để có thể nghe.
  Lắng nghe.
  Nghe giảng.
  Nghe hoà nhạc.
 3. Chođúnglàm theo lời.
  Nghe lời.
  Bảo không nghe.
 4. (Khẩu ngữ) Nghe có thể đồng ý, có thể chấp nhận được.
  Anh nói thế khó nghe lắm.
  Bài báo viết nghe được.
 5. cảm giác thấy.
  Nghe trong người dễ chịu.
  Mồ hôi thấm vào miệng nghe mằn mặn.
  Nghe có mùi thối.

Thán từ

sửa

nghe

 1. (Địa phương) Nhé.
  Em nhớ! Đi mạnh giỏi nghe con!

Dịch

sửa
cảm nhận
dùng tai chú ý
cho là đúng và làm theo lời

Phó từ

sửa

nghe

 1. (Địa phương) Nhé.
  Em nhớ! Đi mạnh giỏi nghe con!

Tham khảo

sửa