Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwn˨˩ ha̰ːʔn˨˩kwŋ˧˧ ha̰ːŋ˨˨˨˩ haːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwn˧˧ haːn˨˨kwn˧˧ ha̰ːn˨˨

Danh từ sửa

quyền hạn

  1. Quyền theo cương vị, chức vụ cho phép.
    Giải quyết công việc đúng với quyền hạn của mình.
    Việc ấy vượt quá quyền hạn của tôi.

Tham khảo sửa