Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ʔwŋ˨˩ əm˧˧tʂa̰wŋ˨˨ əm˧˥tʂawŋ˨˩˨ əm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂawŋ˨˨ əm˧˥tʂa̰wŋ˨˨ əm˧˥tʂa̰wŋ˨˨ əm˧˥˧

Danh từ

sửa

trọng âm

  1. Âm phải đọc mạnh trong một từ của một tiếng đa âm.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa