Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaːn˧˧ ʨa̰ʔwŋ˨˩kwaːŋ˧˥ tʂa̰wŋ˨˨waːŋ˧˧ tʂawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaːn˧˥ tʂawŋ˨˨kwaːn˧˥ tʂa̰wŋ˨˨kwaːn˧˥˧ tʂa̰wŋ˨˨

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

quan trọng

  1. ảnh hưởng, tác dụng to lớn, đáng được đề cao, coi trọng.
    Vai trò quan trọng.
    Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Tham khảo Sửa đổi