Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːk˧˥ ɗə̰ʔwŋ˨˩ta̰ːk˩˧ ɗə̰wŋ˨˨taːk˧˥ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːk˩˩ ɗəwŋ˨˨taːk˩˩ ɗə̰wŋ˨˨ta̰ːk˩˧ ɗə̰wŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Danh từ sửa

tác động

  1. Sự tác động.
    Tác động của khí hậu đối với con người.

Động từ sửa

tác động

  1. Gây ra sự biến đổi nào đó cho sự vật được hành động hướng tới.
    Bài thơ tác động đến tình cảm của mọi người.

Dịch sửa

Tham khảo sửa