Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to˧˥to̰˩˧to˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˩˩to̰˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tố

  1. (Thông tục) Nói quá lên.
    Anh cứ tố, chứ làm gì có quả bi bằng cái thúng cái.
  2. Tố khổ (nói tắt).
    Tố địa chủ.

Danh từ sửa

tố

  1. (Kết hợp hạn chế) Phần.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa