Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləːn˧˥lə̰ːŋ˩˧ləːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːn˩˩lə̰ːn˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

lớn

  1. kích thước, khổ, cỡ hơn bình thường

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Động từ sửa

lớn

  1. tăng kích thước
    Cây này lớn nhanh quá!

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)