Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləːn˧˥lə̰ːŋ˩˧ləːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːn˩˩lə̰ːn˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ Sửa đổi

lớn

  1. kích thước, khổ, cỡ hơn bình thường

Đồng nghĩa Sửa đổi

Trái nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

lớn

  1. tăng kích thước
    Cây này lớn nhanh quá!

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)