Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to˧˧to˧˥to˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˧˥to˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. Địa (nói tắt).
  Nộp .
  Đấu tranh đòi giảm .
 2. (Ph.) . Bát ô .
  phở.
  canh.

Động từ sửa

 1. Dùng mực hoặc màu làm cho nổi thêm các đường nét, mảng màu đã có sẵn.
  đậm mấy chữ hoa.
  bản đồ.
  Tranh màu.
  môi son.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

 1. rao, quảng cáo.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên