Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to˧˧to˧˥to˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˧˥to˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

 1. Địa (nói tắt).
  Nộp .
  Đấu tranh đòi giảm .
 2. (Ph.) . Bát ô .
  phở.
  canh.

Động từ

sửa

 1. Dùng mực hoặc màu làm cho nổi thêm các đường nét, mảng màu đã có sẵn.
  đậm mấy chữ hoa.
  bản đồ.
  Tranh màu.
  môi son.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Tày

sửa

Cách phát âm

sửa

Động từ

sửa

 1. rao, quảng cáo.

Tham khảo

sửa
 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên