Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taː˧˧taː˧˥taː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taː˧˥taː˧˥˧

Từ tương tự sửa

Đại từ sửa

ta ngôi thứ nhất

 1. số ít Mình.
  Được lòng ta, xót xa lòng người.
 2. số nhiều Chúng ta.
  Bọn ta cùng đi.
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Dùng để xưng với người dưới, hoặc có ý kiêu căng.
  Ta truyền cho các ngươi...
  Ta đây chẳng phải kẻ hèn.

Tính từ sửa

ta

 1. Thuộc về mình, của mình.
  Nước ta.
  Quân ta.
  Nhà ta.
 2. Ấy - đó, đã được nói đến.
  Anh ta
  ta

Tham khảo sửa

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Thán từ sửa

ta

 1. (Thông tục) Cám ơn!

Tham khảo sửa

Tiếng Bảo An sửa

Đại từ sửa

ta

 1. các bạn.

Tiếng Nguồn sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

ta

 1. (Cổ Liêm) da.