Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈoʊ.vɚ/
  Hoa Kỳ (California)

Danh từ sửa

over /ˈoʊ.vɚ/

 1. Trên; ở trên.
  a lamp over our heads — cái đèn treo trên đầu chúng ta
  with his hat over his eyes — cái mũ sùm sụp trên mắt
  the radio — trên đài phát thanh
 2. Trên khắp, ở khắp.
  rice is grown all over Vietnam — khắp nơi ở Việt Nam nơi nào cũng trồng lúa
  all the world over — trên khắp thế giới
  all the world over — trên khắp thế giới
  to travel over Europe — đi du lịch khắp Châu Âu
 3. Hơn, trên.
  to set somebody over the rest — đánh giá ai hơn những người khác, đặt ai trên những người khác
  to win a victory over the enemy — đánh thắng kẻ thù
  to have command over oneself — tự làm chủ được bản thân mình, tự kiềm chế được mình
 4. Hơn, nhiều hơn.
  it costs over 100d — giá hơn 100 đồng
 5. Qua, sang, đến tận.
  to jump over the brook — nhảy qua con suối
  to look over the hedge — nhìn qua hàng rào
  the house over the way — nhà bên kia đường
  to stumble over a stone — vấp phải hòn đá
  over the telephone — qua dây nói
  if we can tide over the next month — nếu ta có thể vượt qua được hết tháng sau
  can you stay over Wednesday? — anh có thể ở đến hết thứ tư không?

Thành ngữ sửa

Phó từ sửa

over /ˈoʊ.vɚ/

 1. Nghiêng, ngửa.
  to lean over — tỳ nghiêng (qua)
  to fall over — ngã ngửa
 2. Qua, sang.
  to jump over — nhảy qua
  to look over — nhìn qua (sang bên kia)
  to ask somebody over — mời ai qua chơi
  he is going over to the Soviet Union — anh ấy đang đi Liên-xô
  please turn over — đề nghị lật sang trang sau
  to turn somebody over on his face — lật sấp ai xuống
  to go over to the people's side — đi sang phía nhân dân
 3. Khắp, khắp chỗ, khắp nơi.
  to paint it over — sơn khắp chỗ
 4. Ngược.
  to bend something over — bẻ ngược cái gì, gấp ngược cái gì
 5. Lần nữa, lại.
  the work is badly done, it must be done over — công việc làm không tốt, phải làm lại
 6. Quá, hơn.
  over anxious — quá lo lắng
  20kg and over — hơn 20 kg
 7. Từ đầu đến cuối, kỹ lưỡng, cẩn thận.
  to count over — đếm đi đếm lại cẩn thận
  to think a matter over — nghĩ cho chín một vấn đề
 8. Qua, xong, hết.

Thành ngữ sửa

Danh từ sửa

over /ˈoʊ.vɜː/

 1. Cái thêm vào, cái vượt quá.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (quân sự) phát đạn nổ quá mục tiêu.

Tính từ sửa

over /ˈoʊ.vɜː/

 1. Cao hơn.
 2. ngoài hơn.
 3. Nhiều hơn, quá.
 4. Qua rồi, thôi rồi, kết thúc rồi.
  Christmas is over — Nô-en qua rồi.

Tham khảo sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Giới từ sửa

over

 1. quatrên hoặc lên đồng thời
  De kortste weg is over de brug.
  Đường ngắn nhất là qua cầu.
  Er hangen donkere wolken over de stad.
  Có đám mây tối trên thành phố.
 2. về (chủ đề)
  Ik heb over je gedroomd.
  Tôi có giấc mơ về bạn.
 3. hơn
  Ze is al over de dertig.
  Cô ấy hơn ba mươi tuổi rồi.
 4. sau
  Over twee maand vertrekken we.
  Hai tháng nữa rồi chúng tôi khởi hành.
 5. qua
  Om naar Parijs te gaan, ga je best over Brussel.
  Đi Pari thì tốt nhất là đi qua Brussel.

Tính từ sửa

over (không so sánh được)

 1. Dit is over van gisteren.
  Cái này từ hôm qua.
 2. xong
  De pijn is al over.
  Hết đau rồi.

Phó từ sửa

over

 1. còn,
  Er is nog veel eten over.
  Vẫn còn nhiều đồ ăn.