Xem thêm: thứ Năm

Tiếng Việt sửa

Danh từ riêng sửa

thứ năm

  1. Từ sai chính tả của thứ Năm.

Tính từ sửa

thứ năm (không thể so sánh được)

  1. Số thứ tự tương ứng với cái (vật, chiếc,...) đứng ở vị trí ngay sau cái (vật, chiếc,...) thứ tư, hoặc xếp ngay trước cái (vật, chiếc,...) ở vị trí thứ sáu trong thứ tự đếm (có thể là đếm tăng, đếm giảm, đếm cách quãng hoặc đếm theo quy tắc nào đó).
    Điểm tốt nghiệp cuối cấp ba của Nguyệt cao thứ năm toàn tỉnh.

Dịch sửa

thứ tự thứ năm khi đếm