Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Số từ Sửa đổi

 1. Bốn.
  Xếp thứ .
  Một phần .
  Hai mươi .

Tính từ Sửa đổi

 1. Riêng, của cá nhân; trái với công (chung).
  Xe đời tư học tư riêng tư.

Động từ Sửa đổi

 1. (Cũ, id.) Gửi công văn.
  giấy về địa phương.
  Thông .

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi