Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Số từ sửa

 1. Bốn.
  Xếp thứ .
  Một phần .
  Hai mươi .

Tính từ sửa

 1. Riêng, của cá nhân; trái với công (chung).
  Xe đời tư học tư riêng tư.

Động từ sửa

 1. (Cũ, id.) Gửi công văn.
  giấy về địa phương.
  Thông .

Dịch sửa

Tham khảo sửa