Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təː˧˧təː˧˥təː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təː˧˥təː˧˥˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

 1. I. D.
 2. Sợi do con tằm hay một số sâu bọ nhả ra.
  Nhện chăng .
 3. Dây đàn làm bằng tằm.
  Trúc nổi trước kiệu vàng kéo sau (Truyện Kiều)
 4. Những sợi nhỏ như .
  chuối.
  dứa.

Tính từ Sửa đổi

 1. Nhỏ và mềm.
  Lông.
  Tóc .
 2. Non.
  Vịt .
 3. Nói người mới lớn lên.
  Trai .
  Gái .

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Quảng Lâm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

 1. khói.