Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təː˧˧təː˧˥təː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təː˧˥təː˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. I. D.
 2. Sợi do con tằm hay một số sâu bọ nhả ra.
  Nhện chăng .
 3. Dây đàn làm bằng tằm.
  Trúc nổi trước kiệu vàng kéo sau (Truyện Kiều)
 4. Những sợi nhỏ như .
  chuối.
  dứa.

Tính từ sửa

 1. Nhỏ và mềm.
  Lông.
  Tóc .
 2. Non.
  Vịt .
 3. Nói người mới lớn lên.
  Trai .
  Gái .

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Quảng Lâm sửa

Danh từ sửa

 1. khói.