Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˧ʨuŋ˧˥ʨuŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuŋ˧˥ʨuŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

chung

 1. () . Chén uống rượu.

Tính từ

sửa

chung

 1. Thuộc về mọi người, mọi vật, có liên quan đến tất cả; phân biệt với riêng.
  Của chung.
  Quyền lợi chung.
  Quy luật chung.
 2. tính chất bao quát, gồm những cái chính, cái cơ bản.
  Học thuyết chung.
  Đường lối chung.
  Nói chung.
  Chung chung.
 3. (Thường dùng phụ cho đg.) . Cùng với nhau, chứ không phải người nào người ấy tách riêng ra.
  chung một nhà.
  Cùng hát chung một bài.
  Chung sống với nhau.
 4. Chỉ sự kết thúc của một sự kiện nào đó.
  Vòng chung kết.

Động từ

sửa

chung

 1. Cùng có với nhau. Hai nhà sân.
 2. Góp lại với nhau.
  Chung vốn.
  Chung sức.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa