Tiếng Bồ Đào Nha Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

chá

  1. trà, chè
  2. nước trà, nước chè.

Hậu duệ Sửa đổi

  • Tiếng Tetum:

Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

chá

  1. cái giá để đồ.

Tham khảo Sửa đổi

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên