Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤˨˩ti˧˧ti˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ti˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Một điểm hoặc một vết xấu trong một vật.
    Cái cốc này có .

Động từ sửa

  1. Để tay hoặc áp ngực lên để tựa vào.
    Không ngực vào bàn.

Tham khảo sửa

Tiếng Thổ sửa

Động từ sửa

  1. đi.