Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twḭ˧˩˧twi˧˩˨twi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twi˧˩twḭʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

tủy

  1. Tuỷ.
  2. Phần giữa, mềm của xương.
  3. Phần giữa, mềm của răng.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi