Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːj˧˥tʂa̰ːj˩˧tʂaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːj˩˩tʂa̰ːj˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ

sửa

trái

 1. Đồ vậtthân hình cầu.
  trái chôm chôm
  trái lựu đạn
  trái núi
  trái banh
  trái cây
  Trái Đất
 2. (Khẩu ngữ) Mìn.
  Gài trái.
 3. Đậu mùa.
  Lên trái.

Đồng nghĩa

sửa
đồ vật có thân hình cầu

Từ dẫn xuất

sửa
đồ vật có thân hình cầu

Tính từ

sửa

trái

 1. Ở cùng một bên với quả tim.
  bên trái
  rẽ trái
  việc tay trái - việc làm phụ, không phải việc chính
 2. (Mặt) không được coichính, thường trông thô, xấu và không được bày ra ngoài (thường nói về hàng dệt).
  mặt trái của tấm vải.
  Lộn trái quần áo để phơi.
  Mặt trái của xã hội (b.
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của b., thêm nó vào danh sách này.
  ).
 3. (Ít dùng) (Thường dùng đi đôi với phải) Ngược với lẽ phải.
  Phân rõ phải trái, đúng sai.
 4. (Kết hợp hạn chế) Không bình thường, ngược lại với thói thường, với quy luật.
  Nắng trái tiết.
  Luồng gió trái.

Dịch

sửa

Trái nghĩa

sửa
ở cùng một bên với quả tim
mặt không được coi là chính

Giới từ

sửa

trái

 1. Không thuận theo, mà ngược lại.
  Trái lời mẹ dặn.
  Làm trái ý.
  Trái ngành trái nghề.
  Hành động trái với pháp luật.

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa