Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːj˧˥tʂa̰ːj˩˧tʂaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːj˩˩tʂa̰ːj˩˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ Sửa đổi

trái

 1. Đồ vậtthân hình cầu.
  trái chôm chôm
  trái lựu đạn
  trái núi
  trái banh
  trái cây
  Trái Đất
 2. (Khẩu ngữ) Mìn.
  Gài trái.
 3. Đậu mùa.
  Lên trái.

Đồng nghĩa Sửa đổi

đồ vật có thân hình cầu

Từ dẫn xuất Sửa đổi

đồ vật có thân hình cầu

Tính từ Sửa đổi

trái

 1. Ở cùng một bên với quả tim.
  bên trái
  rẽ trái
  việc tay trái - việc làm phụ, không phải việc chính
 2. (Mặt) không được coichính, thường trông thô, xấu và không được bày ra ngoài (thường nói về hàng dệt).
  mặt trái của tấm vải.
  Lộn trái quần áo để phơi.
  Mặt trái của xã hội (b.
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của b., thêm nó vào danh sách này.
  ).
 3. (Ít dùng) (Thường dùng đi đôi với phải) Ngược với lẽ phải.
  Phân rõ phải trái, đúng sai.
 4. (Kết hợp hạn chế) Không bình thường, ngược lại với thói thường, với quy luật.
  Nắng trái tiết.
  Luồng gió trái.

Dịch Sửa đổi

Trái nghĩa Sửa đổi

ở cùng một bên với quả tim
mặt không được coi là chính

Giới từ Sửa đổi

trái

 1. Không thuận theo, mà ngược lại.
  Trái lời mẹ dặn.
  Làm trái ý.
  Trái ngành trái nghề.
  Hành động trái với pháp luật.

Trái nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi