Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̤ːj˨˩ʂaːj˧˧ʂaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːj˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sài

  1. Từ chỉ chung các bệnh nặng của trẻ con, thường kéo dài.

Tham khảo sửa