Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔ˨˩tṵ˨˨tu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tu˨˨tṵ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tụ

  1. Họp lại, đọng lại một chỗ.
    Quần chúng tụ ở ngã tư.
    Mây tụ.

Tham khảo sửa