Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːt˧˥ɓa̰ːk˩˧ɓaːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːt˩˩ɓa̰ːt˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bát

 1. Đồ dùng để đựng thức ăn, thức uống.
  bát sứ tình phụ bát đàn. (tục ngữ)
 2. Lượng chứa trong một bát.
  Cơm ba bát, áo ba manh. (tục ngữ)
 3. Đồ dùng trong bữa ăn.
  Ăn xong rửa bát
 4. Lương thực hằng ngày, nói chung.
  bát ăn bát để. (tục ngữ)
 5. Bát phẩm nói tắt.
  Từ ngày được lĩnh bằng bát phẩm, ông ấy được gọi là ông bát.
 6. Quân bài tổ tôm hay bất, trên đó có ghi chữ bát (nghĩa là tám).
  Bát văn, bát vạn, bát sách là một phu.
 7. Trong tiếng Nôm có nghĩa là số tám.

Dịch sửa

Đồ dùng để đựng thức ăn, thức uống
Lượng chứa trong một bát
Đồ dùng trong bữa ăn
Lương thực hằng ngày, nói chung
Bát phẩm
Quân bài tổ tôm hay bất, trên đó có ghi chữ bát

Đồng nghĩa sửa

Đồ đựng thức ăn

Động từ sửa

bát

 1. Lái cho thuyền đi về phía phải (trái với cạy).
  Một con thuyền cạy, bát bến giang. (ca dao)

Tham khảo sửa


Tiếng Tày sửa

Danh từ sửa

bát

 1. nhọt.
  Tứn bát
  Lên nhọt.
  Bát slúc
  Nhọt có mủ.
 2. (quả) thàn mát
  Mác bát
  Quả thàn mát.
 3. lúc, khi
  Bát pây bát tẻo
  Lúc đi lúc về.
  Bát lẻ pện nẩy, bát lẻ pện tỉ
  Khi thể này, khi thế kia.
 4. nhát, phát, cái
  Hẳm kỉ bát
  Chặt mấy nhát.
  Bắn kỉ bát
  Bắn mấy phát.
  Tẳm kỉ bát
  Thụi mấy cái.
 5. gì cả, tí nào
  Bấu hết pền slắc bát
  Không làm nên gì cả.
  Ả pác bấu đảy slắc bát
  Không há miệng được tí nào.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)

Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

bát

 1. cây mát (một thứ câyrừng).

Tham khảo sửa

 • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội