Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːj˧˧taːj˧˥taːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːj˧˥taːj˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tai

 1. Cơ quan của thính giáchai bên mặt, dùng để nghe.
 2. Từ chỉ cái gì bám vào một vật khác.
  Tai nấm.
 3. Đg. Tát. (thtục).
  Tai cho mấy cái.
 4. Việc không may xảy ra bất thình lình.
  Tai bay vạ gió.

Tính từ sửa

tai

 1. Toi, ích.
  Cơm tai.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Đông Hương sửa

Động từ sửa

tai

 1. thả.
 2. giải phóng.
 3. cởi quần áo.

Tiếng Mông sửa

Danh từ sửa

tai

 1. Tay.