Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṳ˨˩tʰu˧˧tʰu˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

thù

  1. Ý muốn trị kẻ đã gây tai hại cho mình.
    Mối thù không đội trời chung.
  2. Người muốn hay đã hãm hại mình.
    Phân biệt bạn và thù.

Động từ Sửa đổi

thù

  1. Nuôi ý muốn trị kẻ đã gây tai hại cho mình.
    Hai bên thù nhau.

Tham khảo Sửa đổi