Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti˧˥tḭ˩˧ti˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ti˩˩tḭ˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

  1. Lượng, phần rất nhỏ.
    Xin một muối.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa