Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti˧˥tḭ˩˧ti˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ti˩˩tḭ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Lượng, phần rất nhỏ.
    Xin một muối.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa