Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ʂɨ˧˥ʂɨ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˧˥ʂɨ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Người đi tu theo đạo Phậtchùa.
    Nhà .
    cụ.
    bà.
  2. Sư đoàn, nói tắt.
    Chỉ huy một .

Tham khảo sửa