Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwi˧˧tʂwi˧˥tʂwi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂwi˧˥tʂwi˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

truy

  1. Đuổi theo.
    Truy giặc.
  2. Tìm, xét cho ra.
    Truy nguyên nhân.
  3. Hỏi vặn.
    Truy bài nhau.

Tham khảo sửa