Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+8331, 茱
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8331

[U+8330]
CJK Unified Ideographs
[U+8332]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Thực vật học) Cây sơn thù du.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

giầu, thù, trầu

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̤w˨˩ tʰṳ˨˩ ʨə̤w˨˩jəw˧˧ tʰu˧˧ tʂəw˧˧jəw˨˩ tʰu˨˩ tʂəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəw˧˧ tʰu˧˧ tʂəw˧˧