Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twi˧˧twi˧˥twi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twi˧˥twi˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Liên từ sửa

tuy

  1. Từ biểu thị điều kiện xảy ra thật sự, đáng lẽ làm cho sự việc được nói đến không xảy ra.
    Tuy ốm nhưng bạn ấy vẫn đến lớp .
    Tuy lụt lội nhưng mùa màng vẫn thu hoạch khá.

Dịch sửa

Tham khảo sửa