Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh cổ on, từ an, từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *ana.

Giới từ sửa

on /ˈɔn/

 1. Trên, trên.
  a book on the table — quyển sách ở trên bàn
  to float on the water — nổi trên mặt nước
 2. Dựa trên, dựa vào.
  a statement founded on fact — một lời tuyên bố dựa trên sự kiện
 3. Vào, lúc khi.
  on Sunday — vào ngày chủ nhật
  on reaching home — khi tới nhà
 4. Vào, về phía, bên.
  an attack on a post — cuộc tấn công vào đồn
  the put the dog on a chain — buộc chó vào xích
  to be his on the head — bị đánh rơi vào đầu
  on the south of... — về phía nam của...
  a house on the river — nhà bên sông
  on my right — ở bên phải tôi
  tax on alcohol — thuế đánh vào rượu
  to march on Hanoi — tiến về phía Hà nội
 5. Với.
  to smile on someone — cười với ai
 6. Chống lại.
  to rise on the oppressors — nổi dậy chống lại bọn áp bức
 7. Bằng, nhờ vào.
  to live on bread and milk — sống bằng bánh mì và sữa
 8. Về, nói về, bàn về.
  a lecture on Shakespeare — buổi thuyết trình về Sếch-xpia
  his opinion on the subject — ý kiến của anh ta về vấn đề đó
 9. Đang.
  on fire — đang cháy
  on strike — đang đình công
 10. Thuộc, của.
  he was on the staff — ông ấy thuộc ban tham mưu
 11. (Thể dục, thể thao) Phía trái (crickê).
  a fine drive to the on — một cú đánh rất đẹp về bên trái

Thành ngữ sửa

 • on business:
  1. việc, có công tác.
   to go somewhere on business — đi đâu có việc
 • on the instant: Xem instant
 • on purpose: Xem purpose
 • on the sly: Xem sly
 • to be gone on somebody: Xem go
 • to have something on oneself: Mang cái gì trong người.
 • to have something on somebody:
  1. điều gì đang phàn nàn về ai.
  2. Hơn ai về cái gì.

Phó từ sửa

on (so sánh hơn more on, so sánh nhất most on) /ˈɔn/

 1. Tiếp, tiếp tục, tiếp diễn, tiến lên.
  to read on — đọc tiếp
  it is well on in the night — đêm đã về khuya
 2. Đang, đang có, đang hoạt động.
  light is on — đèn đang cháy
  to switch on the light — bật đèn lên
  Othello is on — vở Ô-ten-lô đang diễn
 3. Vào.
  to put one's shoes on — đi giày vào
  on with your coat — anh hãy mặc áo vào

Trái nghĩa sửa

Thành ngữ sửa

Tính từ sửa

on (so sánh hơn more on, so sánh nhất most on) /ˈɔn/

 1. Đang, đang có, đang hoạt động, được bật lên.
 2. (Thể dục, thể thao) Về bên trái (crickê).
  an on drive — cú đánh về bên trái

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Anh cổ sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *ana.

Giới từ sửa

on

 1. Trên, trên.

Tiếng Azerbaijan sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Ba Lan sửa

Cách phát âm sửa

  Ba Lan (nam giới)

Đại từ sửa

on

 1. , anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườiđộng vật giống đực).
 2. Cái đó, điều đó, con vật đó.

Từ liên hệ sửa

Tiếng Catalan sửa

Đại từ sửa

on

 1. Đầu, từ đâu; ở đâu.
 2. Nơi (mà), chỗ (mà), điểm (mà).

Tiếng Gagauz sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Hà Lan sửa

Từ nguyên sửa

Từ on- (“không”).

Phó từ sửa

on

 1. (Từ hiếm, nghĩa hiếm) Viết tắt của oneven (nghĩa là “lẻ”)

Tiếng Karakalpak sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Phần Lan sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

on thì hiện tại, ngôi thứ ba, số ít

 1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của snap
 1. Se on tuolla. — Nó ở đấy.
  Se on ollut tuolla. — Nó đã ở đấy.

Tiếng Pháp sửa

Đại từ sửa

on

 1. Người ta, ai.
 2. Chúng tôi, chúng ta.

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Qashqai sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Salar sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Séc sửa

Cách phát âm sửa

  Moravia, Cộng hòa Séc (nữ giới)

Đại từ sửa

on

 1. , anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườiđộng vật giống đực).

Tiếng Serbia-Croatia sửa

Đại từ sửa

ôn

 1. , anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườiđộng vật giống đực).

Tiếng Slovak sửa

Đại từ sửa

on

 1. , anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườiđộng vật giống đực).

Tiếng Tatar Crưm sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tham khảo sửa

Tiếng Tây Yugur sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sửa

Số từ sửa

on

 1. Mười

Tiếng Turkmen sửa

Số từ sửa

on

 1. mười.

Tiếng Thụy Điển sửa

Danh từ sửa

on

 1. Dạng số nhiều của .