Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ miən˧˧liəŋ˧˥ miəŋ˧˥liəŋ˧˧ miəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ miən˧˥liən˧˥˧ miən˧˥˧

Tính từ sửa

liên miên

  1. Kéo dài không dứt.
    Công tác liên miên.

Dịch sửa

Tham khảo sửa