Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˥ toj˧˧ʨṵŋ˩˧ toj˧˥ʨuŋ˧˥ toj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuŋ˩˩ toj˧˥ʨṵŋ˩˧ toj˧˥˧

Đại từ nhân xưng sửa

chúng tôi số nhiều

  1. Chỉ một nhóm người đang nói với ai khác.
    Chúng tôi là chiến sĩ.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Không phân biệt với "chúng tôi".