Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈwən]

Số từSửa đổi

one

 1. Một.
  room one — phòng một
  volume one — tập một

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
one

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

one (không so sánh được)

 1. Một.
  the Vietnamese nation is one and undivided — dân tộc Việt Nam là một và thống nhất
  he will be one in a month — một tháng nữa thì nó sẽ lên một
 2. Như thế không thay đổi.
  to remain for ever one — mãi mãi như thế, mãi mãi không thay đổi

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

one (số nhiều ones)

 1. Một.
  to come by ones and twos — đến từng một hay hai người một
  goods that are sold in ones — hàng hoá bán từng cái một
  never a one — không một ai
 2. Một giờ.
  he will come at one — một giờ anh ấy sẽ đến
 3. Một người nào đó, một (người, vật...).
  many a one — nhiều người
  the dear ones — người thân thuộc
  the Holy One — Chúa, Thượng đế
  the Evil One — quỷ, quỷ sứ
 4. đấm.
  to give someone one on the nose — đấm ai một cú vào mũi

Thành ngữSửa đổi

Đại từSửa đổi

one

 1. Người ta, ai.
  it offends one in to be told one is not wanted — bị bảo là không cần thì ai mà chẳng bực

Tham khảoSửa đổi