Tiếng Việt Sửa đổi

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəp˧˥tiə̰p˩˧tiəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəp˩˩tiə̰p˩˧

Động từ Sửa đổi

tiếp

 1. Nối liền.
  Nhà nọ tiếp nhà kia.
 2. Nhận được.
  Tiếp thư.
 3. Đón rướcchuyện trò.
  Tiếp khách.
 4. Thêm vào.
  Tiếp sức.
  Tiếp một tay.
 5. Như ghép
  Tiếp cây.
  Tiếp tinh hoàn.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi