Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̤ːn˨˩ na̤ːn˨˩faːŋ˧˧ naːŋ˧˧faːŋ˨˩ naːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːn˧˧ naːn˧˧

Động từ sửa

phàn nàn

  1. Biểu thị bằng lời điều làm cho mình bực bội.
    Phàn nàn về cách đối xử không tốt của gia đình chồng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa