Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saʔan˧˥ sa̤ːŋ˨˩ʂaŋ˧˩˨ ʂaːŋ˧˧ʂaŋ˨˩˦ ʂaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂa̰n˩˧ ʂaːŋ˧˧ʂan˧˩ ʂaːŋ˧˧ʂa̰n˨˨ ʂaːŋ˧˧

Tính từ

sửa

sẵn sàng

  1. trạng thái có thể sử dụng hoặc hành động được ngay do đã được chuẩn bị đầy đủ.
    Xe cộ đã sẵn sàng.
    Sẵn sàng ứng phó với mọi tình hình.
    Tư thế sẵn sàng.

Tham khảo

sửa