Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Định: rắp tâm làm

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
i˧˥ ɗḭ̈ʔŋ˨˩˩˧ ɗḭ̈n˨˨i˧˥ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
i˩˩ ɗïŋ˨˨i˩˩ ɗḭ̈ŋ˨˨˩˧ ɗḭ̈ŋ˨˨

Danh từ sửa

ý định

  1. Sự rắp tâm làm việc gì.
    Ý định soạn quyển từ điển tiếng.
    Việt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa