Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˥ taː˧˧ʨṵŋ˩˧ taː˧˥ʨuŋ˧˥ taː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuŋ˩˩ taː˧˥ʨṵŋ˩˧ taː˧˥˧

Đại từ nhân xưng sửa

chúng ta số nhiều

  1. Chỉ nhóm người bao gồm cả đối tượng đang trò chuyện, khác với "chúng tôi" gồm một nhóm người không bao gồm đối tượng đang trò chuyện.

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Không phân biệt với "chúng tôi".