Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̤ː˨˩ɲəː˧˧ɲəː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəː˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

nhờ

 1. Đề nghị người nào làm giúp việc gì.
  Nhờ chuyển bức thư cho gia đình.
  Chẳng nên thì chớ, chẳng nhờ tay ai. (ca dao)
 2. Nương tựa.
  Nhờ ơn cha mẹ nuôi dưỡng.
 3. Hưởng sự thương xót, giúp đỡ.
  Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi (Truyện Kiều)
 4. Dựa vào.
  Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân (Truyện Kiều)

Phó từ Sửa đổi

nhờ

 1. Tựa vào.
  Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người (Truyện Kiều)
 2. Không được thực sáng, không được thực .

Giới từ Sửa đổi

nhờ

 1. Dùng để giải thích một nguyên nhân đã dẫn đến kết quả.
  Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi mới đạt được kết quả.

Tính từ Sửa đổi

nhờ

 1. Không được thực sáng, không được thực .
  Ánh trăng nhờ.
  Màu xanh nhờ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi