Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈlɛt]

Ngoại động từSửa đổi

let ngoại động từ let /ˈlɛt/

 1. Để cho, cho phép.
  I let him try once more — tôi để cho nó thử một lần nữa
 2. Cho thuê.
  house to let — nhà cho thuê

Thành ngữSửa đổi

Nội động từSửa đổi

let nội động từ /ˈlɛt/

 1. Để cho thuê.

Trợ động từSửa đổi

let trợ động từ lời mệnh lệnh /ˈlɛt/

 1. Hãy, để, phải.
  let me see — để tôi xem
  let it be done at once — phải làm xong ngay việc này
  let us go to the cinema — chúng ta hãy đi xi nê

Danh từSửa đổi

let (số nhiều lets)

 1. (Cổ) Sự ngăn cản, sự cản trở.
  without let or hindrance — (pháp lý) không có gì cản trở, hoàn toàn tự do

Ngoại động từSửa đổi

let ngoại động từ /ˈlɛt/

 1. (Cổ) Ngăn cản, cản trở.

Tham khảoSửa đổi