Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ˧˧ fɛp˧˥ʨɔ˧˥ fɛ̰p˩˧ʨɔ˧˧ fɛp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔ˧˥ fɛp˩˩ʨɔ˧˥˧ fɛ̰p˩˧

Động từ

sửa

cho phép

  1. Thoả mãn một yêu cầu.
    Cho phép khai thác mỏ
  2. Tạo điều kiện để làm việc gì.
    Sức khoẻ cho phép làm việc bền bỉ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa