Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nəːj˧˥nə̰ːj˩˧nəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəːj˩˩nə̰ːj˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nới

 1. Làm cho lỏng, cho rộng ra chút ít để bớt căng, bớt chặt, bớt chật.
  Nới thắt lưng.
  Nới lỏng đai ốc.
  Áo bị chật, phải nới ra.
  Mọi người đứng nới ra.
 2. Làm cho bớt chặt chẽ, nghiêm ngặt.
  Kỉ luật có phần nới hơn.
 3. (Kng.) Hạ bớt giá xuống chút ít, so với bình thường.
  Giá công may ở cửa hiệu này có nới hơn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa