Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwaːn˧˧ tʰɨ˧˥kʰwaːŋ˧˥ tʰɨ̰˩˧kʰwaːŋ˧˧ tʰɨ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwan˧˥ tʰɨ˩˩xwan˧˥˧ tʰɨ̰˩˧

Động từ sửa

khoan thứ

  1. Rộng lòng tha thứ.
    Khoan thứ cho kẻ lầm lỗi.

Tham khảo sửa