Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ˧˧ ɓiət˧˥ʨɔ˧˥ ɓiə̰k˩˧ʨɔ˧˧ ɓiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔ˧˥ ɓiət˩˩ʨɔ˧˥˧ ɓiə̰t˩˧

Động từ sửa

cho biết

  1. (Toán học) Nói một số hay một lượng đã cho trong đầu bài.
    Cho biết hình ABC là một tam giác vuông có hai cạnh bằng nhau.

Tham khảo sửa