Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨ̤ŋ˨˩ŋɨŋ˧˧ŋɨŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngừng

  1. Không tiếp tục hoạt động, phát triển.
    Đang nói bỗng ngừng lại.
    Rét quá, cây ngừng phát triển.
    Ngừng tay.
    Không ngừng nâng cao trình độ.

Tham khảo sửa