Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaː˧˧ tʰɨ˧˥tʰaː˧˥ tʰɨ̰˩˧tʰaː˧˧ tʰɨ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaː˧˥ tʰɨ˩˩tʰaː˧˥˧ tʰɨ̰˩˧

Động từ Sửa đổi

tha thứ

  1. Tha cho, không trách cứ, trừng phạt.
    Xin được tha thứ.
    Tha thứ cho mọi lỗi lầm trong quá khứ.

Tham khảo Sửa đổi