Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swi˧˧ ŋiʔi˧˥ʂwi˧˥ ŋi˧˩˨ʂwi˧˧ ŋi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwi˧˥ ŋḭ˩˧ʂwi˧˥ ŋi˧˩ʂwi˧˥˧ ŋḭ˨˨

Động từ sửa

suy nghĩ

  1. Vận dụng sự hoạt động của trí óc để tìm hiểugiải quyết vấn đề, từ một số phán đoáný nghĩ này đi đến những phán đoán và ý nghĩ khác có chứa tri thức mới.
    Suy nghĩ kĩ.
    Ăn nói thiếu suy nghĩ.
    Một vấn đề đáng phải suy nghĩ.
    Suy đi nghĩ lại.

Tham khảo sửa