Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗajŋ˧˥ lɨ̤ə˨˩ɗa̰n˩˧ lɨə˧˧ɗan˧˥ lɨə˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗajŋ˩˩ lɨə˧˧ɗa̰jŋ˩˧ lɨə˧˧

Động từ

sửa

đánh lừa

  1. Làm cho người ta mắc mưu của mình.
    Tuồng chi hoa thải hương thừa, mượn màu son phấn đánh lừa con đen (Truyện Kiều)

Tham khảo

sửa