Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓuəŋ˧˧ɓuəŋ˧˥ɓuəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuəŋ˧˥ɓuəŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

buông

 1. Từ trên bỏ xuống.
  Buông màn.
  Áo buông chùng, quần đóng gót. (tục ngữ)
 2. Để rời tay, không giữ nữa.
  Buông đũa đứng dậy.
  Mềm nắn, rắn buông. (tục ngữ)
  Buông cầm, xốc áo, vội ra (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

buông

 1. sọt.