Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo̰ʔ˨˩lo̰˨˨lo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˨˨lo̰˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

lộ

 1. Con đường lớn.
  Con lộ đá .
  Xe chạy trên lộ như mắc cửi.

Động từ

sửa

lộ

 1. Phô bày ra, để cho người ngoài biết được.
  Lộ bí mật.
  Lộ diện.
  Lộ hầu.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa