Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo̰ʔ˨˩lo̰˨˨lo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˨˨lo̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lộ

 1. Con đường lớn.
  Con lộ đá .
  Xe chạy trên lộ như mắc cửi.

Động từ sửa

lộ

 1. Phô bày ra, để cho người ngoài biết được.
  Lộ bí mật.
  Lộ diện.
  Lộ hầu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa