Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo̰ʔ˨˩lo̰˨˨lo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˨˨lo̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

lộ

 1. Con đường lớn.
  Con lộ đá .
  Xe chạy trên lộ như mắc cửi.

Động từ Sửa đổi

lộ

 1. Phô bày ra, để cho người ngoài biết được.
  Lộ bí mật.
  Lộ diện.
  Lộ hầu.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi