Tiếng AnhSửa đổi

 
ball

Cách phát âmSửa đổi

[ˈbɔl]

Danh từSửa đổi

ball (số nhiều balls)

 1. (Hình học) Quả cầu, hình cầu.
 2. Quả bóng, quả ban, quả banh.
 3. Đạn.
 4. Cuộn, búi (len, chỉ...).
 5. Viên (thuốc thú y...).
 6. Buổi khiêu vũ.
  to give a ball — mở một buổi khiêu vũ
  to open the ball — khai mạc buổi khiêu vũ; (nghĩa bóng) bắt đầu công việc
 7. (Kỹ thuật) Chuyện nhăng nhít, chuyện nhảm nhí; chuyện vô lý.
 8. (Số nhiều; lóng) Hòn dái.

Đồng nghĩaSửa đổi

quả cầu

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

ball /ˈbɔl/

 1. Cuộn lại (len, chỉ...).
 2. Đóng thành cục tròn; đóng thành khối cầu.
  that horse is not lame but balled — con ngựa này không què nhưng bị đất sét (tuyết...) đóng cục ở chân không chạy được

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi